ברוכים הבאים
שמחים שבחרתם לקחת חלק בפעילות שלנו ולארח

מארח המבקש לפתוח סלון בביתו, יפעל להפצת האירוע בכל המעגלים האפשריים (משפחה, חברים, שכנים וכדו').
גיבוש קבוצת המשתתפים בסלון תהיה באחריות המארח, 
בדגש על תושבים בסביבה הקרובה למקום בו יתקיים הסלון. 
על מנת שהסלון יהיה משמעותי יש לפעול ליצירת קבוצה שונה ומגוונת.
עמותת סאנשיין תעזור למארח בהפצת האירוע במעגלים העומדים לרשותה.
שם המארח*
שם משפחה*
טלפון*
מייל*
עיר*
רחוב*
מספר רחוב*
בחירת תוכנית*
אופי המפגש*
תאריך המפגש*
שעה*
מכסת משתתפים*
שעה

ברוכים הבאים
שמחים שאתה רוצה לקחת חלק בפעילות שלנו ולארח

שם המארח*
שם משפחה*
טלפון*
מייל*
עיר*
רחוב*
מספר רחוב*
בחירת תוכנית*
אופי המפגש*
תאריך המפגש*
שעה*
מכסת משתתפים*
שעה