ספרים חדשים בהוצאת ידיעות אחרונות

כיצד מצאו המחפשים את מקום קבורת הנערים החטופים הי"ד במרחק של 5 מטר מנקודה שסימנו