:מבצע "מתוק בלב" לזכר גיל-עד שער
חוזר השנה עם תוספת מתיקות

הפעם תוכלו לא רק להכין מתוק בלב בבית ולחלק לשכנים
.אלא גם לרכוש ערכות מתוק בלב מפנקות

שאותן נשלח בשמכם
ללוחמי צה"ל ומשפחות העוטף

₪רוכשים ערכה ב25
ותורמים לפעילות בעוטף

העמותה מוכרת לצרכי מס - סעיף 46

כולנו לוקחים ולוקחות חלק ביום האחדות - 9.6.2024 ג סיון תשפ"ד

מפה